Chłop potęgą jest i basta!

110. rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903

Bogusław Kleszczyński

Bogusław Kleszczyński (1851-1908) – ur. w Skrzeszowicach (pow. krakowski, dawniej miechowski). Wykształcenie zdobył w Wiedniu, gdzie ukończył politechnikę na wydziale komunikacji. W swoim majątku w Skrzeszowicach prowadził działalność rolniczą, stając się przykładem dla okolicznego ziemiaństwa. Był zaangażowany w powołanie Towarzystwa Rolniczego Kieleckiego. Zasłynął jako jeden z organizatorów Wystawy Kieleckiej w 1898 r. i wystawy rolniczej w Miechowie. Zmarł w 1908 r. Do rodziny Kleszczyńskich należał zespół dworski w Skrzeszowicach.