Chłop potęgą jest i basta!

110. rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903

Bronisław Sokołowski

Ks. Bronisław Sokołowski (1859-?) – ur. w Czernichowie k. Krakowa. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie i rocznych studiach w akademii techniczno – przemysłowej, wstąpił do seminarium w Kielcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1884 r. Jako wikariusz pracował w katedrze w Kielcach. W 1895 r. otrzymał parafię w Nasiechowicach (pow. miechowski). W swojej pracy duszpasterskiej zwracał uwagę na trudną sytuację lokalnych chłopów. W 1904 r. założył w Nasiechowicach Spółdzielnię Mleczarską oraz Kasę Stefczyka. Był jednym z inicjatorów powstania spółki „Jutrzenka”.