Chłop potęgą jest i basta!

110. rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903

galeria