Chłop potęgą jest i basta!

110. rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903

Stanisław Manterys

Stanisław Manterys (1874-1946) – ur. w Pojałowicach (pow. miechowski) – rolnik, działacz społeczny, senator, brat Mateusza Manterysa. Prowadził działalność gospodarczą w Pojałowicach, a następnie w Racławicach. Był członkiem Towarzystwa Oświaty Narodowej i jednym z założycieli spółki „Jutrzenka”. W latach 1905-1906 prowadził akcję spolszczenia szkół i zarządów gminnych. Organizował domy ludowe, amatorskie kółka teatralne i gminne kasy oszczędnościowe. Publikował artykuły w „Zorzy” i w „Gazecie Świątecznej”. Był członkiem Stronnictwa Narodowej Demokracji, później ugrupowania Zaranie, a od 1914 r. PSL „Piast”. W latach I wojny światowej stał na czele Komitetu Ratunkowego na ziemi miechowskiej. W latach 1922-1927 sprawował urząd senatora. Po wygaśnięciu mandatu wycofał się z działalności politycznej. W 1935 r. osiadł w Dołhe w pow. drohobyckim. W 1940 r. został wysiedlony na wschód. Zmarł w 1946 r. w transporcie w drodze do Polski.