Jak pomóc

Jak pomóc

Zachęcamy Państwa do udzielenia wsparcia finansowego Muzeum Ziemi Miechowskiej.

MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ
ul. Warszawska 1
32-200 MIECHÓW
Nr rachunku Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Miechów 36859100070200079654360003