Jak pomóc

Jak pomóc

Zachęcamy Państwa do udzielenia wsparcia finansowego Muzeum Ziemi Miechowskiej.

MUZEUM ZIEMI MIECHOWSKIEJ
ul. Warszawska 1
32-200 MIECHÓW
Nr rachunku PEKAO Bank PeKaO S.A. 95 1240 2294 1111 0010 5826 0006