Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej

7 września 2019 o godz. 16.00 w Domu Generała – siedzibie muzeum ziemi miechowskiej została otwarta wystawa czasowa, na której można oglądać fotografie kapliczek z terenu powiatru miechowskiego.

Wystawa jest pokłosiem współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Miechowskiej i Stowarzyszeniem Silva Rerum, które zrealizowało projekt, mający na celu jest wydanie albumu oraz zorganizowanie wystawy fotogramów wybranych kapliczek znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego, finansowego wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Gmin Jaksa w Miechowie.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, stanowią nieodłączny element polskiego krajobrazu kulturowego, nasyconego treściami religijnymi, co również jest świadectwem bogatego życia duchowego wielu pokoleń mieszkańców ziem polskich. Rdzenną część tych ziem od najdawniejszych czasów stanowiły tereny położone nad Szreniawą, Nidzicą i Dłubnią, kryjące wiele cennych zabytków tzw. małej architektury sakralnej. W niej wyrażała się prostota i ludowa pobożność mieszkańców tutejszych wsi i miasteczek, która niezaprzeczalnie jest częścią tego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska, o którym z szacunkiem wypowiadał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pamiętnej homilii na Błoniach krakowskich w 1979 r.

Wydana publikacja – album zatytułowany „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej”, odsłania  nie tylko piękno i bogactwo figur, kapliczek i krzyży przydrożnych rozsianych wśród pól i łąk malowniczej krainy łagodnego pagórka, ale ma również ambicje pełnić rolę swoistego przewodnika po zabytkach sztuki sakralnej powiatu miechowskiego. Przygotowany on został nie tylko z myślą o mieszkańcach ziemi miechowskiej lecz również o przybywających w te strony pielgrzymach i turystach, którzy wybierając się na wędrówki traktami i gościńcami urokliwej miechowszczyzny, będą mogli zachwycić się nie tylko jej pięknym krajobrazem, lecz również poznać jej cenne dziedzictwo kulturowe. Należy pamiętać, iż kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu – jak przed 40 laty na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie wyraził cytowany już Jan Paweł II – Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów[…].

Autorem zdjęć prezentowanych w albumie oraz fotogramów pokazywanych na wystawie jest miechowianin Zbigniew Barczyński, natomiast twórcami ciekawych opisów poszczególnych obiektów są pracownicy Muzeum Ziemi Miechowskiej: Włodzimierz Barczyński, Sylwia Dziuba, Karolina Gamrat, Izabela Gawin, Paulina Maj i Marcin Florek.

Codzienność pod znakiem swastyki. Kreiss Miechów 1939-1945

1 września 2019r. w 80 rocznicę wybuchu II w.ś. w Muzeum Ziemi Miechowskiej odbył się wernisaż wystawy pod nazwą „Codzienność pod znakiem swastyki. Kreiss Miechów 1939-1945”.

Czasowa ekspozycja przenosi nas w okres okupacji niemieckiej i ma na celu pokazanie nowej rzeczywistości stworzonej przez Niemców, w której musieli się odnaleźć mieszkańcy ziemi miechowskiej.

Życie pod okupacją opierało się na szeregu zakazów i nakazów, których nieprzestrzeganie groziło poważnymi konsekwencjami: aresztowaniem, obozem lub rozstrzelaniem. Potwierdzają to zaprezentowane na ekspozycji niemieckie afisze oraz dokumenty wprowadzone przez okupanta.

Całości wystawy dopełniają ciekawe fotografie, a za komentarz służą liczne wspomnienia osób, które przeżyły tamten czas. To właśnie przejmujące głosy świadków historii najwierniej oddają grozę 1959 dni przeżytych pod okupacją niemiecką. Umieszczone na wystawie cytaty są fragmentami wspomnień Janiny Bergander, Włodzimierza Bilana, Łukasza Grzywacz-Świtalskiego, Henryka Jurkowskiego, Teofila Kowalczyka, Franciszka Kulera, Juliana Piwowarskiego, Stanisława Staszewskiego, Andrzeja Wędzkiego oraz Adama Włodarczyka.

Niedzielny wernisaż cieszył się bardzo dużą popularnością, licznie zgromadzona publiczność wysłuchała opowieści żyjącego jeszcze świadka historii 94-letniego Józefa Wlazło, który w bardzo wzruszających słowach opowiadał o wydarzeniach z czasu wojny, których był świadkiem. Można było usłyszeć wspomnienia z zajęcia Miechowa przez okupanta niemieckiego oraz historię
likwidacji miechowskiego getta.

Wystawę można będzie oglądać w budynku Domu Generała przy ul. Warszawskiej 1 do końca czerwca 2020 roku.