Muzeum dzisiaj

Muzeum Ziemi Miechowskiej zostało utworzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Miechowskim, Gminą i Miastem Miechów oraz Parafią Grobu Bożego w Miechowie i funkcjonuje od października 2012 r. Siedzibą Muzeum są zabudowania poklasztorne, mieszczące się przy Bazylice Miechowskiej. Dzięki decyzji księdza bpa Kazimierza Ryczana, Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, na potrzeby Muzeum został także przeznaczony budynek Zamku Generałów, w którym będzie znajdować się część ekspozycyjna.

Od grudnia 2012 r., kiedy została skompletowana kadra Muzeum, trwają prace nad przygotowaniem wystawy stałej oraz wystaw czasowych. Głównym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie Muzeum, jest zgromadzenie, konserwacja i zinwentaryzowanie rozproszonych zabytków, pochodzących z dawnego Muzeum Regionalnego PTTK i jego filii, tj. Muzeum Kościuszkowskiego (funkcjonującego dawniej w Dworku „Zacisze”), których nowo powstałe Muzeum jest spadkobiercą. Zbiory, z uwagi na niesprzyjające koleje losu, nie doczekały się dotychczas należytego opracowania naukowego, jak również nie były udostępnione szerszej publiczności.

Oprócz opieki nad zbiorami, Muzeum zamierza także prowadzić działalność edukacyjną poprzez organizowanie lekcji muzealnych, warsztatów, a także oprowadzanie po Bazylice Grobu Bożego i zabudowaniach poklasztornych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.