Projekty

Jaxa RPG – projekt edukacyjny w 860. rocznicę sprowadzenia Bożogrobców do Polski to jedno z ważniejszych działań prowadzonych przez Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie w 2023 r. Zadanie to otrzymało też znaczną dotację finansową w kwocie 55 000 zł z Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Całość projektu wyniosła 68 800 zł.

Inspiracją do powstania wspomnianego projektu stały się dzieje średniowiecznych polskich krzyżowców, podróżników i pielgrzymów, jak również rola jaką odegrali w upowszechnianiu kultury rycerskiej na ziemiach polskich oraz poznania Ziemi Świętej.

Wymiernym i namacalnym śladem projektu jest przygotowana gra fabularna Jaxa RPG. W trakcie realizacji zadania odbył się kurs tworzenia scenariuszy gry, w którym uczestniczyła młodzież klas ósmych SP Nr 1 w Miechowie. Jednym z elementów promocyjnych zadania były spotkania w kilku szkołach podstawowych i średnich na terenie powiatu miechowskiego. Podczas tych spotkań grupa ok. 100 uczniów zapoznała się z historią wypraw krzyżowych, poznała sylwetkę dwunastowiecznego księcia Jaksy – pielgrzyma do Ziemi Świętej.

Gra jest doskonałym środkiem integrującym różne grupy wiekowe: starszych i młodszych. Każdy z uczestników może wybrać kim chce zostać rycerzem, kupcem, pątnikiem czy awanturnikiem, którzy wspólnie wyruszają do Ziemi Świętej. Posiada ona rys historyczny, przewodnik po kolejnych miejscach, spotykanych osobach i zagrożeniach oraz pomysły na przygody po drodze. Chętni, którzy zechcą zagrać w Jaxa RPG poznają sposoby tworzenia własnego bohatera, zasady gry, jak również otrzymają poradnik tworzenia własnych scenariuszy i odgrywania postaci. Gra została umieszczona w formacie pdf i można ją bezpłatnie pobierać w celu upowszechniania i samodzielnego rozgrywania jak również tworzenia turniejów RPGowych.

Ważnym wydarzeniem projektu, i jego punktem kulminacyjnym był Dzień Jaksy w trakcie którego odbyły się rozgrywki w grę fabularną Jaksa RPG. Poprowadzili te rozgrywki uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie dla swoich rówieśników. Ciekawy wykład poświęcony sylwetce księcia Jaksy wygłosił regionalista i miłośnik Miechowa Włodzimierz Barczyński. Uroczystości Dnia Jaksy zwieńczył koncert pieśni wypraw krzyżowych zespołu Klub Świętego Ludwika i Jacka Kowalskiego.

Relację audio-wideo z uroczystości Dnia Jaksy można zobaczyć na kanale YouTube Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Partnerami, którzy wspierali Muzeum Ziemi Miechowskiej w trakcie projektu były takie instytucje jak: Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, Gmina i Miasto Miechów, Powiat Miechowski, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie oraz Projekt Rekreator.

Podręcznik do gry fabularnej o polskich krzyżowcach – Jaxa RPG

Jaxa RPG - plakat dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski