Wystawy archiwalne

Opowieści Syberyjskie

 


MINIWYSTAWA MURNAU – PIEKŁO CZY RAJ?

Murnau_Plakat_PosterMax-565x800Od 10 listopada 2014 r. w Muzeum Ziemi Miechowskiej można oglądać miniwystawę Murnau – piekło czy raj? Polacy w obozie jenieckim podczas II Wojny Światowej. Wystawa została przygotowana w trakcie warsztatów w ramach programu Symbole Walczące, realizowanego przez Fundację Ari Ari przy współpracy z miechowskim muzeum.

Autorami wystawy są uczniowie miechowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Podczas warsztatów prowadzonych przez Sebastiana Wacięgę młodzież zapoznała się z zabytkami muzealnymi w postaci pamiątek po więźniach oficerskiego obozu w Murnau w Górnej Bawarii. Więźniom pomagał Polski Czerwony Krzyż w Miechowie, który przesyłał paczki z żywnością oraz przedmiotami codziennego użytku.

Warsztaty realizowane były w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Muzeum Historii Polski. Partnerami projektu są Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Małopolski Instytut Kultury.

Na wystawie zobaczyć można m.in. zdjęcia obrazujące życie polskich oficerów, którzy osadzeni byli w obozie od października 1939 roku. Najcenniejszymi zabytkami są bogato ilustrowana kronika obozowa prowadzona przez więźniów oflagu oraz tzw. fetówka, czyli prowizoryczna kuchenka wykorzystywana do przygotowania posiłków. Wystawę uzupełniają materiały faktograficzne, dzięki którym można dowiedzieć się, jak wyglądał dzień z życia jeńca obozu oficerskiego w Murnau.

Na potrzeby wystawy przygotowany został także krótki film autorstwa Aleksandra Osikowskiego, który miał swoją uroczystą premierę podczas wernisażu.


ZAGRABIONE DZIEDZICTWO, UTRACONA

PAMIĘĆ. LOSY ZIEMIAN MAŁOPOLSKICH

plakat-zagrabione-dziedzictwo-212x300Muzeum Ziemi Miechowskiej serdecznie zaprasza na nową wystawę czasową „Zagrabione dziedzictwo, utracona pamięć. Losy ziemian małopolskich”. Na wystawie planszowej przygotowanej przez krakowski oddział IPN we współpracy z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim ukazano dzieje małopolskiego ziemiaństwa od wieku XIX po czasy współczesne.

Ziemianie, wywodzący się z warstwy szlacheckiej i będący spadkobiercami jej tradycji, w szczególny sposób zapisali się w dziejach państwa polskiego. Świadomość narodowa sprawiała, że w czasie zaborów starali się we wszelki możliwy sposób przygotować na nadejście niepodległości. Brali czynny udział w życiu politycznym, tworzyli organizacje społeczno-gospodarcze na rzecz rozwoju i podniesienia kultury życia wsi. W okresie I wojny światowej i zawieruchy bolszewickiej czynnie uczestniczyli w walkach, wspierali wojsko finansowo i materialnie. W latach II Rzeczpospolitej- pomimo niekorzystnych warunków, w jakich przyszło ziemiaństwu funkcjonować (parcelacje dóbr, kryzys gospodarczy) – to ich majątki mogły być brane za wzór gospodarności i nowoczesności. W trudnym czasie II wojny i okupacji ziemianie kolejny raz udowodnili swą wielkość – udział w bitwach kampanii wrześniowej, czynny i bierny opór wobec władz okupacyjnych, praca charytatywna na rzecz więźniów i dzieci, pomoc wysiedlonym, pomoc materialna dla Armii Krajowej – to tylko niektóre przykłady świadczące o postawach tej warstwy społecznej. Lata powojenne to okres aresztowań, inwigilacji i prześladowań właścicieli ziemskich przez aparat represji oraz dewastacji ich majątków mający na celu zlikwidowanie tej warstwy społecznej. Pochodzenie ziemiańskie pozostawało wtedy piętnem, które wyrzucało poza nawias nowego społeczeństwa. Pomimo to środowisko ziemiańskie starało się przekazywać swe tradycje kolejnym pokoleniom, angażowało się również we wszelkie inicjatywy antysystemowe. Transformacja polityczna 1989 r. dała emigrantom możliwość powrotu do swoich domów. Pomimo nieuregulowanej sytuacji prawnej majątków starają się o ich odbudowę, o ocalenie tak cennych elementów polskiej historii i kultury.

Ziemiaństwo polskie zawsze stanowiło elitę narodu, było przekazicielem patriotyzmu, dobrych obyczajów, prekursorem postępu technicznego i cywilizacyjnego na wsi.

Na planszach oprócz bogatego opracowania historyczno-faktograficznego zaprezentowane zostały liczne fotografie oraz dokumenty odnoszące się do różnych aspektów życia małopolskich ziemian wraz z podkreśleniem roli, jaką odegrali w dziejach narodu polskiego. Do tej pory wystawa prezentowana była m.in. w Krakowie, Szczawnicy, Nysie oraz Jaworznie.

31 października na zakończenie wystawy dr Marcin Chorązki z krakowskiego oddziału IPN wygłosi w Muzeum prelekcję podsumowującą.


POLACY POD TOBRUKIEM I MONTE

CASSINO. UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW ZIEMI

MIECHOWSKIEJ W KAMPANII LIBIJSKIEJ I

POD MONTE CASSINO

tobruk cassino A3-page-001W Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie przy ul. Warszawskiej 1, w Zamku Generała od 30 maja 2014 r., dostępna jest do zwiedzania wystawa czasowa: „Polacy pod Tobrukiem i Monte Cassino. Udział mieszkańców Ziemi Miechowskiej w kampanii libijskiej i pod Monte Cassino”.

Na ekspozycji zaprezentowano zbiory po żołnierzach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich – Obrońcach Tobruku, przekazane miechowskiemu Muzeum przez Szkołę Podstawową w Bukowskiej Woli. Wiele pamiątek na wystawie pochodzi z prywatnych kolekcji rodzin żołnierzy walczących pod Tobrukiem i Monte Cassino, którzy pochodzili bądź związali swoje powojenne losy z Ziemią Miechowską.KS. WŁADYSŁAW GURGACZ KAPELAN

POLSKI PODZIEMNEJ

Gurgacz Jezuita wyklętyW związku ze zbliżającym się Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzonym 1 marca każdego roku, Muzeum Ziemi Miechowskiej oraz Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie zapraszają na wystawę poświęconą Księdzu Władysławowi Gurgaczowi, kapelanowi podziemia niepodległościowego zamordowanemu przez UB. Wystawa planszowa ukazuje życie księdza Gurgacza najpierw jako kapłana Towarzystwa Jezusowego a następnie kapelana w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców na Nowosądecczyźnie. Ekspozycję będzie można oglądać w budynku Muzeum Ziemi Miechowskiej przy ul. Warszawskiej 1 (Dom Generała). W dniach od 1 do 31 marca br.

Dnia 28 marca zostanie wygłoszony referat podsumowujący wystawę przez pracownika IPNz Krakowa.

Ks. Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej pod Krosnem, był członkiem Towarzystwa Jezusowego, kapelanem szpitalnym absolwentem studiów filozoficznych i teologicznych. W roku 1948, szykanowany przez komunistów za głoszenie patriotycznych kazań, zaczął się ukrywać i z czasem objął funkcję kapelana oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. W lipcu 1949 r. został aresztowany przez UB w Krakowie i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego skazany na śmierć po pokazowym procesie. Zginął zamordowany 14 września 1949 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Jego grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Prandoty w Krakowie.


ODKRYWANIE TAJEMNIC MAJÓW. POLSKIE

WYKOPALISKA W GWATEMALI

 odkr tajemnic majówOd 6 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. w Muzeum Ziemi Miechowskiej prezentowana jest wystawa czasowa poświęcona badaniom archeologicznym prowadzonym przez naukowców z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Gwatemali. Wystawa „Odkrywanie tajemnic Majów. Polskie wykopaliska w Gwatemali” poprzez fotografie Roberta Słabońskiego pokazuje prace na stanowisku w Nakum, które prowadzone są nieprzerwanie od 2006 r. Ekspedycją kierują dr Jarosław Źrałka oraz mgr Wiesław Koszkul. Na fotografiach ukazano także najcenniejsze zabytki odkryte w trakcie badań.

Wystawie towarzyszy pokaz filmów ukazujących warunki, w jakich prowadzone są wykopaliska oraz przedstawiających informacje na temat gwatemalskiej przyrody.

Nakum jest jednym ze starożytnych miast Majów. Jego największy rozkwit przypada na okres klasyczny (III-X w n.e.). Do czasów nam współczesnych zachowała się monumentalna architektura w postaci pałaców, piramid, budowli służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych, kamiennych dróg czy też boisk do rytualnej gry w piłkę. W trakcie kolejnych sezonów polscy badacze dokonali niezwykłych odkryć. Wydarzeniem o międzynarodowej randze było odkrycie królewskiego grobowca z VII w n.e. (lub przełomu VII i VIII w n.e.).

Ze względu na wartość znalezisk, prestiżowy amerykański magazyn „Time” zaliczył badania w Nakum do grona 100 nowych najważniejszych na świecie odkryć w dziedzinie nauki.


CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA!

110. ROCZNICA WYSTAWY WŁOŚCIAŃSKIEJ

MIECHÓW 1903

chlopPotegaJestIBasta110RocznicaWystawyWloscianskiejMiechow1903Min_poster3 sierpnia 2013 r. miał miejsce wernisaż wystawy „Chłop potęgą jest i basta! 110. Rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903”.

Założeniem wystawy muzealnej jest zapoznanie widzów z tradycjami kultury ludowej na Miechowszczyźnie. Wśród zbiorów można zobaczyć m.in. elementy stroju ludowego, reprodukcje fotografii z początku XX w. oraz narzędzia rolnicze.

Dla gości odwiedzających wystawę przygotowana została bezpłatna publikacja stylizowana na czasopismo z przełomu XIX/XX w., która pozwoli jeszcze lepiej poznać rzeczywistość, jaka otaczała ówczesnych włościan i tematykę pozostającą w kręgu ich zainteresowań.

Wystawę można zwiedzać do końca września 2013 r. w Domu Generała na I piętrze. Wstęp wolny.


RZEŹBA PASYJNA ORAZ PROJEKTY

I REALIZACJE WNĘTRZ SAKRALNYCH

plakat badynaWystawa Karola Badyny „Rzeźba pasyjna oraz projekty i realizacje wnętrz sakralnych” była prezentowana do końca sierpnia 2013 r. Ekspozycja umiejscowiona była w Domu Generała i na krużgankach bazyliki Grobu Bożego.

Karol Badyna – profesor ASP w Krakowie, rzeźbiarz, portrecista, monumentalista.

W swoim dorobku posiada liczne realizacje pomnikowe tak w kraju, jak i za granicą, a także wiele projektów współczesnych kościołów i kaplic, z których większość została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji.

Cykl rzeźb Piety został pomyślany jako układ postaci w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. Postać bolejącej Matki Jezusa wpisuje się w oba układy – pionowy i poziomy, boski i ludzki. Oprócz teologicznej poprawności w kompozycji Piet możemy zauważyć wątek współczującej obecności. Matka Boża nie jest w swoim bólu samotna. W Piecie-Pion anioł z nieba tak realnie podtrzymuje Matkę, rozpoczynając łańcuch gestów tworzących wyczuwalną więź. Podobnie jest w Piecie-Poziom, gdy Maria Magdalena i św. Jan gestami dotyku wspólnie uczestniczą w bólu, a jest to ból szczególnego rodzaju, wyrażający się w geście ucznia. Jan podnosi głowę Jezusa, ale sam się usuwa.

Wystawa rzeźb pasyjnych jest uzupełniona prezentacją projektów kościołów i kaplic w formie wizualizacji komputerowych. Obiekty już zrealizowane są przedstawione na wielkoformatowych zdjęciach. Prezentacja została tak przygotowana, aby można było porównać projekt czyli wizualizację komputerową z obiektem już zrealizowanym.


ŚREDNIOWIECZNA BIŻUTERIA Z WITOWA

image description
image description

18.05.2013 podczas Nocy Muzeów miało miejsce otwarcie wystawy „Średniowieczna biżuteria z Witowa”. Na wystawie prezentowane są zabytki pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku w Witowie, pow. Proszowice. Na stanowisku odkryto m.in. cmentarzysko średniowieczne, z którego zabytki prezentowane są na wystawie. Na ekspozycji można zobaczyć biżuterię i ozdoby stroju w postaci kabłączków skroniowych, pierścionków i szklanych paciorków.

Wystawa prezentowana jest dzięki życzliwości Organizatorów – Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha oraz Stowarzyszenia Promocji i Popularyzacji Archeologii PRO ARCHEO.


POWSTANIE STYCZNIOWE W TWÓRCZOŚCI

MARKA HOŁDY

Document-page-001 (1)17 lutego 2013 r. w Muzeum Ziemi Miechowskiej otwarto pierwszą wystawę czasową, pt. „Powstanie styczniowe w twórczości Marka Hołdy”. Wystawę można było oglądać do końca marca br. w sali ekspozycyjnej Muzeum w południowym skrzydle zabudowań poklasztornych (wejście od pl. T. Kościuszki).

Prezentowane prace stanowią malarską wizję Powstania Styczniowego, jego bohaterów i wydarzeń. Szczególne miejsce wśród nich zajmują obrazy, na których artysta namalował epizody związane z Bitwą Miechowską. Oprócz historycznej lekcji (obrazy są wynikiem głębokich studiów historycznych, co przejawia się choćby w wiernym oddaniu umundurowania powstańców), artysta otwiera przed nami tajniki swego warsztatu i różnego podejścia do kształtowania płaszczyzny malarskiej.

Wśród prac dominują obrazy malowane olejem na płótnie, ale pojawiają się również prace na desce czy tekturze. Znaczną grupę stanowią sceny batalistyczne, które zdradzają fascynację artysty końmi. Atmosferę zadumy i nostalgii tchnącą z obrazów dopełniają oniryczne pejzaże, dumnie prezentujące uroki polskiej natury. Wystawa stanowi przekrój twórczości artysty, od najstarszych pochodzących z lat 80. prac do zupełnie świeżych, powstałych w 2012 i 2013 roku – będących szkicami do obrazów.