Zabezpieczenie klasztornego księgozbioru

W ubiegłym roku dzięki współpracy Muzeum Ziemi Miechowskiej z Parafią Grobu Bożego w Miechowie, przy finansowym wsparciu MKiDN, udało się zakonserwować zabytkowe tkaniny z klasztornego skarbca.  Oprócz tekstyliów bogatą spuścizną po zakonie bożogrobców jest księgozbiór, który częściowo zachował się po dzień dzisiejszy (większa jego część po konfiskacie zakonu  w 1819 roku została wywieziona przez władze zaborcze do Warszawy, by stamtąd trafić do Petersburga). Wśród ksiąg, które zachowały się w klasztornej bibliotece, na szczególną uwagę zasługują m.in. pochodzące z 1514 r. dzieło Erazma z Rotterdamu czy wydana w 1634 r. Miechovia Samuela Nakielskiego.

W związku z nieodpowiednimi warunkami panującymi w miejscu przechowywania drogocennych ksiąg (duże wahania temperatury i wilgotności, obecność szkodników drewna), po konsultacji z konserwatorem, podjęta została decyzja o konieczności przeniesienia zbioru w inne miejsce. W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie księgi (w liczbie ponad 900) zostały odczyszczone z kurzu, a następnie przeniesione do innego pomieszczenia znajdującego się w klasztorze. Wykonano także dokumentację fotograficzną.  Dzięki zakupieniu osuszacza, stworzono odpowiednie warunki wilgotnościowe, służące przechowywaniu cennych zbiorów.

W przyszłości konieczne jest przedsięwzięcie dalszych kroków, mających na celu zakonserwowanie drogocennego księgozbioru, a następnie zaprezentowanie go odbiorcom jako świadectwa dawnej świetności zakonu miechowitów.

Wystawa „Symbole Walczące – Walka na Słowa”

Do 31 grudnia w Muzeum Ziemi Miechowskiej można oglądać nową wystawę czasową „Walka na Słowa”. Wystawa powstała jako efekt współpracy muzealników z pięciu różnych muzeów w ramach projektu „Symbole Walczące”. Inicjatorem i pomysłodawcą działania jest Fundacja Ari Ari.Wystawa prezentowana była kolejno w każdej z partnerskich placówek. Po oficjalnym otwarciu w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, ekspozycję można było zobaczyć w Kolekcji Miar i Wag w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi oraz Ośrodku Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich w Zelowie, skąd wystawa trafiła do Miechowa.

Wystawa pokazuje podwójne życie rzeczy. Ich pierwsze, oczywiste, życie jest związane z ich funkcją. Jednak w pewnych okolicznościach, przedmioty mogą zyskiwać swoje drugie życie, nabierającym głębszego znaczenia i stając się tym samym SYMBOLEM. I to właśnie głębsze – symboliczne znaczenie będzie tematem przewodnim wystawy „Walka na słowa”.

Na wystawie zaprezentowany został tylko jeden oryginalny obiekt – tytułowy symbol walczący. W przypadku miechowskiego muzeum jest nim zabytkowa maszyna do pisania, wykorzystywana w 106. DP Armii Krajowej. Całość uzupełniają barwne plansze prezentujące obiekty z pozostałych muzeów oraz efekty dźwiękowe. Dodatkowym walorem jest przystosowanie ekspozycji do potrzeb osób niewidomych.

Wystawa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari, pt. Symbole Walczące. Wystawa multimedialna w muzeach społecznych, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytetu Wspieranie działań muzealnych, zarządzanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Wystawę można zwiedzać w godzinach pracy muzeum.

Serdecznie zapraszamy.