Konserwacja dwóch portretów

W ostatnich miesiącach zabiegom konserwatorskim poddane zostały dwa obrazy znajdujące się w zbiorach depozytowych miechowskiego muzeum. XVIII wieczne portrety prepozyta Andrzeja Batorego oraz biskupa Stanisława Dzianotty, posiadały liczne przebarwienia, pociemnienia, zabrudzenia, spękania, odkształcenia i ubytki warstwy malarskiej oraz poprzedzierane płótna, które wymagały natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.

Prace restauratorskie, przeprowadzone przez krakowskiego konserwatora Pana Krzysztofa Dudka, przywróciły tym zabytkowym obiektom dawny blask. Pieniądze na konserwację portretów podarowało Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku.

Andrzej batory po konserwacji2 Batory przed konserwacją2 Dzianotty po konserwacji2 Dzianotty przed konserwacją2