Od rzeźnika do cukiernika. Z dziejów miechowskiego rzemiosła

W dniu 9 września 2017 w Muzeum Ziemi Miechowskiej odbył się wernisaż wystawy pn. Od rzeźnika do cukiernika. Z dziejów miechowskiego rzemiosła.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, w dniu wernisażu wystawę obejrzało około 100 osób, mogli oni podziwiać w ciekawy sposób zaaranżowane pracownie  i warsztaty rzemieślnicze bogate w eksponaty z poprzednich epok.

Tylko w dniu wystawy można było zobaczyć jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków jaki znajduje się w zbiorach Muzeum – przywilej króla Zygmunta Augusta nadany cechowi szewskiemu, pochodzący z 1568 roku. Nadal będzie można podziwiać inne cenne zabytki m.in. unikatowy znak pogrzebowy cechu szewskiego z 1775 r., czy XIX – wieczny mechanizm zegara pochodzącego z wieży miechowskiej bazyliki. Ciekawostką jest także budzik produkowany w Miechowie przez Pana A. Cielontkę w latach 30-tych XX wieku.

W imieniu organizatorów Muzeum głos zabrał rzecznik Powiatu Miechowskiego Pan Ryszard Nasada gratulując dyrekcji  i pracownikom ciekawej wystawy i dziękując za kolejną wystawę która w szczególny sposób nawiązuje do dziejów Miechowa i Miechowian.

Wystawa dostarczyła zwiedzającym wielu emocji i wzruszeń, szczególnie kiedy znajdowali na ekspozycji pamiątki po swoich dziadkach i pradziadkach – nie krył wzruszenia Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie Jerzy Borowski, serdecznie dziękując dyrektorowi Muzeum za przygotowanie wystawy. Wielu Miechowian i członków cechu zaangażowało się
w realizację wystawy przynosząc licznie pamiątki po swoich krewnych.

Wystawie towarzyszył katalog, który ufundowany został przez Cech Rzemiosł Różnych
w Miechowie, wystawa jest dostępna do zwiedzania w Domu Generała.