Przez Krew Idziem do Wolności. Bitwa Miechowska 1863

Wystawa „PRZEZ KREW IDZIEM KU WOLNOŚCI. BITWA MIECHOWSKA 1863.” Jest przewidziana jako element ekspozycji stałej miechowskiego muzeum. Myślą przewodnią wystawy jest nie tylko ukazanie martyrologii walczących powstańców, ale nade wszystko zaakcentowanie wymiaru ofiary przelanej krwi, która nie poszła na marne, lecz stała się zaczynem nowej Polski. Ukazane na wystawie wydarzenia zostały zaprezentowane w sposób chronologiczny i obejmują okres przygotowań do powstania, przebieg bitwy i reperkusji z nią z wiązanych, jak również szereg działań powstańczych następujących po tych tragicznych wydarzeniach. Prezentujemy na niej również wysiłek patriotów galicyjskich, którzy z pobliskiego Krakowa wielokrotnie wyprawiali się na ziemie zaboru rosyjskiego walcząc z Moskalami. Akcentem końcowym wystawy jest odzyskanie przez Polskę niepodległości (1918) co dodatkowo wpisuje się w 100 lecie obchodów tego wydarzenia.

Scenariusz wystawy zakłada podział wydarzeń związanych z powstaniem na 4 części nazwane kolejno: Nadzieja – zielony, Bitwa-czerwony, Pamięć- ciemno popielaty, Ku Wolności- jasno popielaty. Poszczególne części wystawy zostały odpowiednio wyodrębnione kolorami w poszczególnych 4 salach wystawowych.

Na wystawie można zobaczyć m.in. Reprodukcje strojów powstańczych, suknie z okresu żałoby, strój weterana powstania, broń z okresu powstania, makietę bitwy miechowskiej, oryginalne dokumenty (odezwa Mariana Langiewicza), klepsydry  powstańców, biżuterię z czasów żałoby narodowej i in.

Wernisaż wystawy odbył się 17 lutego o godz. 16.00 w Muzeum Ziemi Miechowskiej . Wydarzenie to wpisało się w obchody 155 rocznicy bitwy miechowskiej. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Wernisaż poprowadził rzecznik powiatu Ryszard Nasada. Pierwszy zabrał głos wicestarosta Jerzy Pułka, który przywitał przybyłych gości i podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie wystawy. Głos zabrał także burmistrz Dariusz Marczewski i dyrektor Muzeum Włodzimierz Barczyński. Podczas wernisażu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów dotyczących bitwy miechowskiej.Po ekspozycji oprowadził przybyłych gości adiunkt muzealny Marcin Florek. Wystawa została dofinansowana przez Województwo Małopolskie, Starostwo Miechowskie i Gminę i Miasto Miechów.