Wystawa obrazów Franciszka Kafla „Madonny Polskie”

10.10.2020 Odbył się wernisaż wystawy „Madonny Polskie”. Wystawa składa się z ponad 30 obrazów przedstawiających interpretacje malarskie ikon z polskich sanktuariów maryjnych. Obrazy są kompozycjami malarsko-graficznymi w każdą ikonę wpisany został tekst modlitwy Jana Pawła II. Twórczość Franciszka Kafla skłania do głębokiej refleksji. Piękne i dostojne twarze ikon oraz modlitwy zmuszają do zatrzymania się i kontemplacji każdej ikony z osobna.

Franciszek Kafel – urodzony w 1954 roku w Piaskach-Drużkowie. Absolwent krakowskiej ASP. Wielokrotnie nagradzany na polskich i zagranicznych wystawach konkursowych. Cykl  obrazów sakralnych związanych z osobą Jana Pawła II maluje od roku 2004 i jest on prezentowany w wielu muzeach i galeriach  w Polsce i za granicą. W swojej twórczości autor podejmuje interpretacje wielu wątków i problemów estetycznych w dwóch nurtach  – kolorystycznym i symbolicznym. Zachowuje dystans wobec współczesnych technik wizualnych i cyfrowych.

Wystawę można oglądać w budynku Dom Generała, przy ul. Warszawskiej 1 do dnia 31.12.2020