Rada Muzeum rozpoczęła pracę

Muzeum Ziemi Miechowskiej reaktywowane w 2012 roku działa już 9 lat. Organem założycielskim był powiat miechowski, który współfinansuje jego funkcjonowanie razem z Gminą Miechów i Parafią Miechów. W jego nowej historii (bowiem pierwsze muzeum w naszym mieście powstało jeszcze pod zaborem w 1908 roku) miał miejsce kolejny ważny etap. Zgodnie z wymogami art. 11 ustawy o muzeach powołano 9 osobową RADĘ MUZEUM, która będzie organem opiniotwórczym, wspomagającym pracę miechowskiej placówki kulturalnej. W skład nowego gremium weszły następujące osoby: Mirosław Szumerowski, reprezentujący Powiat Miechowski, Magdalena Wilk reprezentująca Gminę i Miasto Miechów, Michał Biernacki ze strony Parafii Miechów oraz przedstawiciele MZM: dr Beata Skrzydlewska, ks. prof. Józef Marecki, dr Zdzisław Jedynak, Jan Włudarczyk, Ryszard Nasada i Tadeusz Gajos.

Pierwsze spotkanie poprowadził dyrektor muzeum Włodzimierz Barczyński, który członkom RM przedłożył sprawozdanie z działalności jednostki w latach 2012-2021. W tym okresie pracownicy muzeum  opracowali i udostępnili  dla zwiedzających 38 wystaw o różnorodnej tematyce. Dominowały ekspozycje czasowe, ale udało się zorganizować 2 ekspozycje stałe, które cieszą się dużym zainteresowaniem: ,,Piękno ukryte w jedwabnej materii. Tkaniny z kolekcji bożogrobców” i ,,Przez krew idziem ku wolności. Bitwa Miechowska 1863 r.” Wystawa stałą jest również zbiór portretów i fotografii proboszczów  miechowskich związanych z historycznym kompleksem architektonicznym Zakonu Bożogrobców. Dyrektor przedstawił także plan pracy muzeum na przyszły rok, który zakłada przygotowanie pięciu wystaw, spotkania i prelekcje, a także kontynuację działalności edukacyjnej i wydawniczej.

W dyskusji poruszono aktualne problemy związane z funkcjonowaniem muzeum, w tym kwestię budżetu, obecnej bazy lokalowej i jej stanu technicznego, współpracy z różnymi jednostkami  i instytucjami. Zebrani zgodnie zauważyli, że w okresie sprawozdawczym zespół małego muzeum (8 pracowników, w tym pięciu merytorycznych)  przy niewielkich budżetach rocznych wykonał dużą, godną uwagi  pracę. Członkowie RM niebędący miechowianami: dr Beata Skrzydlewska, muzeolog i historyk sztuki UKSW w Warszawie i ks. prof. Józef Marecki, historyk i archiwista, wykładowca na UPJPII w Krakowie i współpracownik krakowskiego Oddziału IPN, zwrócili uwagę na potrzebę aktywniejszej promocji muzeum i rozpropagowanie jego oferty wystawienniczej i dydaktycznej wśród placówek oświatowych w innych województwach.

Przewodniczącym nowego zespołu, którego jednogłośnie wyłoniono w tajnym głosowaniu, został Ryszard Nasada, emerytowany nauczyciel i urzędnik samorządowy – były rzecznik prasowy miechowskiego starostwa. Podejmując obowiązki przewodniczący zapewnił, że Radzie Muzeum nie zabraknie determinacji w wspieraniu dalszego funkcjonowania miechowskiego muzeum, które przez prawie dekadę skutecznie dba o zachowanie i popularyzację dziedzictwa Miechowa i ziemi miechowskiej. Kadencja RM trwa cztery lata. Nowe gremium będzie obradować co kwartał. Obsługę administracyjną posiedzeń zapewnia miechowskie muzeum.

/eren/