Ogłoszenie o wyborze oferenta

Wyróżnione

Po rozpatrzeniu otrzymanych ofert na: Wykonanie projektu układu graficznego oraz skład i druk albumu promującego powiat miechowski na podstawie materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę. ISBN dostarcza zleceniodawca. Wydruk 1000 egzemplarzy albumu w formacie 23,5 × 29,5 cm, z twardą okładką, 4 + 0, zaokrąglonym grzbietem (tektura 3 mm Czytaj dalej Ogłoszenie o wyborze oferenta