Konferencja Bożogrobców przeworskich

Wyróżnione

21 października w Sali Balowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy odbędzie się Konferencja naukowa „Bożogrobcy przeworscy. Historia – sztuka – kultura – duchowość”. Duchowe oblicze Przeworska i regionu kształtowali przez kilka wieków Kanonicy Regularni Grobu Bożego, zwani Miechowitami lub Czytaj dalej Konferencja Bożogrobców przeworskich