220. rocznica konsekracji miechowskiego kościoła

Dziś przypada 220. rocznica konsekracji kościoła parafialnego w Miechowie.

15 lipca 1802 r. prepozyt generalny Tomasz Nowina-Nowiński dokonał konsekracji świątyni p. w. Grobu Bożego i św. Jakuba Mniejszego. Wybór tej daty nie był przypadkowy – tego dnia w 1099 r. krzyżowcy odbili Jerozolimę z rąk niewiernych, a w 1149 r. poświęcono kościół Grobu Bożego w Jerozolimie.

O konsekracji przypomina wisząca w nawie południowej (przy wejściu do kaplicy Marii Magdaleny) marmurowa tablica.