Przeprosiny

Muzeum Ziemi Miechowskiej pragnie przeprosić Pana Kamila Tybora autora artykułu ,,Pogoń Miechów świętuje 100-lecie istnienia”, zamieszczonego na stronie internetowej https://igol.pl/pogon-miechow/ za niezamierzone naruszenie jego praw autorskich, poprzez wykorzystanie obszernych fragmentów tekstu bez podania źródła w publikacji ,,MKS POGOŃ MIECHÓW. 100 lat historii” w rozdziałach ,,Zwycięstwo nad Wisłą Kraków” oraz ,,100 lecie piłki nożnej w Miechowie”.

Wyrażamy ubolewanie zaistniałą sytuacją, która jest przypadkiem incydentalnym. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dokonamy wszelkich starań aby zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie.

Muzeum Ziemi Miechowskiej