Zaproszenie

Zapraszamy Państwa 9 września 2023 r. na cykl wydarzeń związanych z 500 – letnią rocznicą śmierci Macieja Miechowity – wybitnego uczonego przełomu XV i XVI w.

Muzeum Ziemi Miechowskiej przygotowało z tej okazji ekspozycję plenerową przypominającą dokonania tego wielkiego naukowca, który swoją edukację zaczynał w szkole przyklasztornej bożogrobców. Wiele lat nauki: najpierw w Miechowie, później w Krakowie i studia w Bolonii dały mu rozległą wiedzę. Wstąpienie w poczet profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego ukoronował pełnieniem funkcji rektora tej uczelni przez 8 kadencji. Był autorytetem w dziedzinie medycyny, prowadził badania w wielu dziedzinach: historii, geografii, astronomii.

Ciekawe opisy życia i dokonań Macieja Miechowity uzupełniają fotografie jego dzieł oraz przedmiotów używanych i wykorzystywanych przez naukowców w tamtym  czasie.

Szczegóły na plakacie.