Podsumowanie 2023 roku w Muzeum Ziemi Miechowskiej

Miniony 2023 rok obfitował w wiele wydarzeń o charakterze rocznicowym i był dla Muzeum Ziemi Miechowskiej czasem intensywnej pracy. Ponieważ nie sposób wymienić ich wszystkich, prezentujemy najważniejsze, do których należały: 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego i bitwy miechowskiej, 500. rocznica śmierci Macieja Miechowity, jak również 860. rocznica sprowadzenia do Miechowa Bożogrobców. Odbyło się wiele spotkań i wykładów, podkreślających to co ważne dla dziedzictwa kulturowego naszego miasta i regionu.

W styczniu świętowaliśmy 10-lecie istnienia Muzeum Ziemi Miechowskiej. Podczas jubileuszu odbyła się premiera filmu przypominającego historię miechowskiego Muzeum oraz otwarcie wystawy plakatów, prezentującej dorobek wystawienniczy MZM. Jubileuszowi towarzyszyło wydanie kalendarza na 2023 rok z wybranymi z niej plakatami.

Poprzez organizację projektu edukacyjnego, skierowanego do młodzieży z Kozłowa, MZM upamiętniło 29 stycznia przypadającą w tym roku 80. rocznicę mordu na polskich rodzinach Książków, Gądków, Kucharskich, Nowaków niosących pomoc Żydom w okresie okupacji niemieckiej.

17 lutego w Miechowie w uczczenie 160. rocznicy Powstania Styczniowego i Bitwy Miechowskiej włączyło się również MZM. Z inicjatywy Fundacji Stawiamy na Rozwój zorganizowano konferencję popularnonaukową poświęconą tematyce powstania, na której pracownicy muzeum wygłosili prelekcje. We współpracy z fundacją MZM stworzyło także wystawę planszową „Niespełnione nadzieje, utracone szanse. Bitwa Miechowska na tle Powstania styczniowego 1863 r.”, której otwarcie nastąpiło w budynku Domu Generała.

„1863. Powstańcom styczniowym wieczna pamięć. Mural w Miechowie” to kolejne upamiętnienie uczestników bitwy miechowskiej. Dzięki inicjatywie krakowskiego Stowarzyszenia Pospolite Ruszenie oraz zaangażowaniu MZM, udało się zorganizować ten projekt edukacyjny. W szkołach na terenie Miechowa oraz powiatu przeprowadzono szereg tematycznych lekcji. W dniu symbolicznego otwarcia Muralu, 16 października Miechowianie mogli uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu pieśni powstańczych okresu 1863 r.

Miniony rok to również rocznica śmierci wielkiego Miechowianina Macieja z Miechowa, wielokrotnego rektora UJ, profesora, lekarza i polihistora schyłku średniowiecza i początków renesansu. MZM brało czynny udział w organizacji wydarzeń związanych z tą postacią. Ich zwieńczeniem było otwarcie wystawy plenerowej „Maciej Miechowita wybitny humanista doby jagiellońskiej” 9 września w dniu głównych obchodów w Miechowie. Ekspozycja ta powstała przy współpracy MZM z Muzeum Collegium Maius UJ oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Muzealnicy miechowscy przygotowali również prelekcje dla młodzieży szkolnej poswięcone temu wybitnemu humaniście. 

Z okazji 860. rocznicy sprowadzenia do Miechowa zakonu Bożogrobców MZM przygotowało projekt pod nazwą „Jaxa RPG – projekt edukacyjny w 860. rocznicę sprowadzenia Bożogrobców do Polski”. Dofinansowanie pozyskane z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra pozwoliło stworzyć grę fabularną Jaxa RPG. W działania te zaangażowano młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Wspólnie z animatorami przeprowadzono kilkadziesiąt godzin warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych i średnich  z Miechowa i powiatu. Pozwoliło to promować sylwetkę Jaksy i ideę wypraw krzyżowych oraz podkreślić ich znaczenie dla kultury i historii chrześcijańskiej. Bardzo ważnym wydarzeniem promującym projekt był Dzień Jaksy. Młodzież, która przez kilka tygodni przygotowywała scenariusze gry fabularnej Jaksa RPG pod okiem fachowców, mogła je poprowadzić dla swoich kolegów z ław szkolnych. Odbył się również bardzo ciekawy wykład dedykowany księciu Jaksie a zwieńczeniem tej uroczystości był koncert pieśni krzyżowych wykonany przez zespół Klub Świętego Ludwika.

By poszerzyć tematykę prezentowaną na wystawie „W starym dworze stary ład… Zapomniane życie ziemian powiatu miechowskiego” zorganizowano kilka wykładów poświęconych temu zagadnieniu.

Z okazji 30-lecia istnienia Chóru Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie w przestrzeniach MZM powstała bardzo ciekawa ekspozycja poświęcona osiągnięciom muzycznym grupy Chóralnej.

Przed nami 2024 r. i wiele pomysłów do zrealizowania. Na progu 2024 Roku pragniemy złożyć wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego Muzeum oraz kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych życzenia wszelkiego dobra, pomyślności i spokoju. Niech 2024 Rok będzie czasem częstych spotkań w MZM.

Jubileusz 10-lecia MZM
Otwarcie wystawy z okazji jubileuszu 30-lecia Chóru Bazyliki Grobu Bożego
Rozgrywki Jaxa-RPG w Dniu Jaxy
Koncert zespołu Klub Świętego Ludwika w Dniu Jaxy
Upamiętnienie 80. rocznicy mordu na polskich rodzinach niosących pomoc Żydom w Kozłowie
Finał projektu edukacyjnego dla młodzieży z Kozłowa z okazji 80. rocznicy mordu na polskich rodzinach niosących pomoc Żydom
Otwarcie wystawy z okazji 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity
„1863. Powstańcom styczniowym wieczna pamięć. Mural w Miechowie
Wykład prof. dr. hab. Jerzego Gapysa z UJK w Kielcach na temat ziemiaństwa
Prelekcja dr. Marcina Łuczkowskiego poświęcona ziemiaństwu Miechowszczyzny okresu 1918-1939