Ogłoszenie o wyborze oferenta

Po rozpatrzeniu otrzymanych ofert na:

  1. Wykonanie projektu układu graficznego oraz skład i druk albumu promującego powiat miechowski na podstawie materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę. ISBN dostarcza zleceniodawca.
  2. Wydruk 1000 egzemplarzy albumu w formacie 23,5 × 29,5 cm, z twardą okładką, 4 + 0, zaokrąglonym grzbietem (tektura 3 mm plus folia błysk), wyklejka zadrukowana (pełny kolor), środek 132 strony, kolorystyka 4 + 4, papier biała kreda błyszcząca 170 g.

Muzeum Ziemi Miechowskiej dokonało wyboru oferty złożonej przez firmę Gryfita.pl – wartość zamówienia 39 600 zł brutto.